; ,

energeticko-efektívne a pasívne domy 

Sme stavebná firma, ktorá sa už mnoho rokov zaoberá výstavbou energoúsporných a k ľuďom priateľských objektov. Činnosť vykonávame podľa štandardov vyváženej architektúry, kde projektant vytvára priestorové a efektívne formy na základe bezpečných a trvalých konštrukčných riešení.

Počas práce sa snažíme o racionálne využívanie surovín a materiálov, úsporu energií  alebo spotreby vody, čím obmedzujeme negatívny vplyv na životné prostredie a súčasne zabezpečujeme vysokú kvalitu a užívateľský komfort. Naše referenčné objekty sa nachádzajú v Poľsku, Nórsku, Škótsku, Nemecku, Francúzsku a v Portugalsku. Riadne a včas vykonávame zverené práce. Individuálnym prístupom ku každej objednávke od momentu projektovania až po záverečné prevzatie dbáme ako o spoľahlivosť prefabrikovaných konštrukcií, tak aj o estetickú stránku dokončovacích prác.


Štandard ZEBE:
ZDRAVIE, ENERGIA, BEZPEČNOSŤ, EKONOMIKA.

Prácujúc na racionálnom využívaní surovín a materiálov, úsporách energie alebo spotrebe vody znižujeme negatívny vplyv na životné prostredie a zároveň zabezpečujeme vysokú kvalitu a komfort používania.

Na základe predpokladov zlepšenia koeficientu tepelnej odolnosti pri súčasnom dosiahnutí pozitívnej energetickej bilancie podporujeme myšlienku konštrukcie s nulovými emisiami. Navrhované štandardy predpokladajú poskytovanie zákazníkom čiastkové systémy alebo predmety bezpečné pre zdravie a životné prostredie s nízkymi nákladmi na údržbu pri zachovaní miernych počiatočných investičných výdavkov.

viac informácií: ...

Ako môžeme pomôcť?