; ,

konštrukčné výstužné systémy FRP a FRCM-SRG 

Mame technológiu posilnenia štruktúrného na báze uhlíka, skla, čadiča a aramid ových materiálach kompozitných vlákien, pásov, rohoží, nože tyče, profily, systémy popruhy, sietí z ocele, uhlíkovej ocele, pozinkovanej ocele, mosadze, živice, organické: epoxid, vinyl, polyester , polyuretánové a anorganické cementové, vápenné alebo pozzolánsko-silikové malty:

Kompozitný systém FRP (Fiber Reinforced Polymer – vlákna posilnené polymérami) sa vzťahuje na kompozitné materiály s vysokou pevnosťou kontinuálne látok vlákien ponorených do polymérnej matrice - organických živíc.

Kompozitný systém FRCM - SRG (Fiber Reinforced Cementious Matrix – vlákna vystužené cementom; Steel Reinforced Crouts - kĺby vystužené oceľom) pre použitie s anorganickými matrícami (napr vápno, cement.) Na konštrukčné vystuženie budov.

konštrukčné výstužné systémy FRP a FRCM-SRG

FRP SYSTEM_EN.pdf
FRP-FRCM-SRG SYSTEM_EN.pdf
Ako môžeme pomôcť?