; ,

kozervácia pamiatok 

Spolupracujeme s partnerskými ochranárskymi ateliérmi pri obnove historických budov a ochranárskych prácach v oblasti komplexnej ochrany hnuteľných a nehnuteľných predmetov. Podieľame sa na procese tvorby ochranárskeho programu, vykonávaní prác, vecného dozoru a konečnej kolaudácie.
Ako môžeme pomôcť?