; ,

nano-farby tepelná izolácia 

Mikrosféry sú dobre známym nevodivým materiálom. NASA používa mikrosféry, ktoré majú viac ako 90% prázdneho priestoru. Tento prázdny priestor je úplne naplnený vákuom. Podľa zákonov termodynamiky je známe, že vo vákuu sa nemôže nič pohybovať.

Technológia G&P SunZenit Green Power bola vyvinutá
pomocou keramických mikrosfér (20 - 120 mikrónov).
Túto ochranu pred teplom aj chladom je možné teraz pomocou praktického a dlhotrvajúceho systému aplikovať na takmer akýkoľvek podklad alebo povrch (kov, sadra, betón, bitúmenové fólie atď.). a vnútorný povlak; v nových budovách aj počas rekonštrukčných prác. G&P SunZenit je komplexná kombinácia elastomérov, tmelov, materiálov odolných voči poveternostným vplyvom, materiálov odrážajúcich svetlo, protiplesňových a plesňových látok, tesniacich živíc, nezmršťovacích materiálov a ďalších materiálov, ktoré ešte nie sú k dispozícii.

nano-farby
tepelná izolácia

GP SunZenit documentation_EN.pdf
Ako môžeme pomôcť?