; ,

biuro konstrukcji
i projektów budowlanych

 • projekty konstrukcji drewnianych,
 • obliczenia statyczno-wytrzymałościowe,
 • rysunki montażowe,
 • adaptacje projektów architektonicznych,
 • optymalizacje projektów konstrukcji drewnianych,
 • wzmocnienia strukturalnye z wykorzystaniem materiałów kompozytowych,
 • ekspertyzy konstrukcyjne,
 • ekspertyzy mykologiczne,
 • programy konserwatorskie,
 • charakterystyki energetyczne,
 • audyty energetyczne,
 • nadzór inwestorski,
 • kompleksowa obsługa inwestycji.

Projekty nowoczesnych domów adoptowanych do technologii prefabrykowanego szkieletu drewnianego

Podstawą do określenia zakresu wykonania usługi projektowej są wymagania stawiane dokumentacji przez obowiązujące przepisy prawa budowlanego.

Dokumentacja projektowa niezbędna do uzyskania pozwolenia na budowę winna zawierać trzy obligatoryjne części składowe:

1) Projekt Zagospodarowania Terenu (PZT) wraz z opisem i analizą wpływu na środowisko oraz kalkulacją powierzchniową odnoszącą się do zapisów Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego (MPZP) lub decyzji o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu (WZiZT). PZT powinien być podpisany nie tylko przez architekta, konstruktora ale również projektantów instalacji.

2) Projekt Architektoniczno-Budowlany (AB), który ma określać wszystkie parametry fizyczne budynku, czyli długość, szerokość, wysokość, kubaturę, powierzchnie i funkcję pomieszczeń oraz rozwiązania materiałowe elewacji w tym kolory i rodzaje zastosowanych materiałów np. typ stolarki otworowej i rodzaj pokrycia dachowego. Projekt AB powinien być podpisany przez architekta i konstruktora o ile tego wymaga ze względu na skomplikowanie konstrukcji.

3) Projekt Techniczny (PT), stanowi rozwinięcie szczegółowe dokumentacji AB i nie jest wymagany w momencie składania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę do urzędu, ale powinien być gotowy po uzyskaniu pozwolenia na budowę i przekazany Kierownikowi Budowy, który podpisuje protokół odebrania projektu technicznego. PT stanowi załącznik do Dziennika Budowy (DB). Projekt techniczny powinien zawierać wyniki obliczeń statyczno-wytrzymałościowych konstrukcji budynku, schematy instalacji wewnętrznych, projektowaną charakterystykę energetyczną oraz informację bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Projekt techniczny powinien być podpisany przez architekta, konstruktora oraz projektantów instalacji.

Istnieje możliwość realizacji indywidualnego projektu lub adaptacji projektu innej pracownii architektonicznej.

 

autor koncepcji dr inż. arch. Romuald Loegler

W czym możemy pomóc?

Tatran 3R Sp. z o.o.

 

ul. Grunwaldzka 174

33-300 Nowy Sącz

Polska