; , , ,

prace konserwatorskie 

Współpracujemy z partnerskimi pracowniami konserwatorskimi przy renowacji obiektów zabytkowych oraz pracach konserwatorskich w zakresie kompleksowej ochrony obiektów ruchomych i nieruchomych.

Uczestniczymy w procesie tworzenia programu konserwatorskiego, realizacji prac, nadzoru merytorycznego i odbiorze końcowym.

Nominacja Tatran Group do głównej na  im. Bernharda Remmersa na Międzynarodowych Targach Konserwatorskich DENKMAL w Lipsku, 2018

W czym możemy pomóc?