biologická ochrana dreva

biologická ochrana dreva

Vzhľadom na špecifickosť predmetov (drevené, veľkorozmerné) vystavovaných pod holým nebom a pre dosiahnutie čo najväčšej efektívnosti je potrebné ošetrenie vykonávať v období od začiatku mája do konca augusta. Súvisí to s biologicky definovaným životným cyklom hmyzu, ako aj s vhodnými teplotami, pri ktorých by sa mali používať biocídy a impregnačné prostriedky. Nastávajúce mrazy môžu spôsobiť, okrem iného, ​​praskanie fólie, oslabenie účinku chemického činidla, a tým aj nedostatočnú účinnosť ošetrenia.