biomasa

biomasa

Suche trociny ze stolarni z drewna miękkiego luzem.
Suche drewno rozpałkowe, workowane.
Rodzaj drewna: świerk, jodła.