biomasa

biomasa

Hromadné sušené piliny z tesárskej dielne z dreva.
Suché podpaľové drevo, vrecované.
Druh dreva: smrek, jedľa.