drevený šindeľ

drevený šindeľ
Drevený šindeľ vyrobený strojovým štiepaním pozdĺž krúžkov z kvalitného ihličnatého dreva: smrek alebo smrekovec.

Pripravené na pripevnenie perom a drážkou, v jednoduchom alebo dvojitom usporiadaní, so stojatou nádobou, neimpregnované alebo tlakovo impregnované.

Šindeľ chránime biologicky a proti ohňu.