konštrukčná kancelária pre budovy a stavby

konštrukčná kancelária pre budovy a stavby

 • návrhy drevených konštrukcií,
 • statické a pevnostné výpočty,
 • montážne výkresy,
 • úpravy architektonických návrhov,
 • optimalizácia návrhov drevených konštrukcií,
 • konštrukčné výstuže kompozitnými materiálmi,
 • odborné znalosti v oblasti stavieb,
 • mykologické znalosti,
 • programy ochrany,
 • energetické charakteristiky,
 • energetické audity,
 • dohľad investora,
 • komplexné investičná služba