konštrukčné výstužné systémy FRP a FRCM-SRG

konštrukčné výstužné systémy FRP a FRCM-SRG

Kompozitný systém FRP (Fiber Reinforced Polymer – vlákna posilnené polymérami) sa vzťahuje na kompozitné materiály s vysokou pevnosťou kontinuálne látok vlákien ponorených do polymérnej matrice - organických živíc.

Kompozitný systém FRCM - SRG (Fiber Reinforced Cementious Matrix – vlákna vystužené cementom; Steel Reinforced Crouts - kĺby vystužené oceľom) pre použitie s anorganickými matrícami (napr vápno, cement.) Na konštrukčné vystuženie budov.