prace konserwatorskie

prace konserwatorskie

Współpracujemy z partnerskimi pracowniami konserwatorskimi przy renowacji obiektów zabytkowych oraz pracach konserwatorskich w zakresie kompleksowej ochrony obiektów ruchomych i nieruchomych.