prefabrikované drevené konštrukcie

prefabrikované drevené konštrukcie

Ponúkame návrh, výrobu, dodávku a montáž kvalitných prefabrikovaných rámových konštrukcií - stien, stropov alebo strešných nosníkov. Toto riešenie skracuje dobu stavebných prác a výrazne znižuje náklady na montáž, takže práce na budove nezávisia od poveternostných podmienok. Prefabrikované konštrukcie sú vyrobené z overeného, hobľovaného štvorstranného, komorno-sušeného smrekového dreva s malým prírastkom. Konštrukcia stien a strechy je spevnená MFP/Fermacell doskou a je spojená oceľovými pásmi.