; , , ,

energooszczędne i pasywne
budownictwo mieszkaniowe


Jesteśmy firmą budowlaną, która od wielu lat zajmuje się wznoszeniem energooszczędnych i przyjaznych człowiekowi obiektów. Działamy według standardów architektury zrównoważonej, gdzie projektant kreuje przestrzenne i efektywne formy w oparciu o bezpieczne i trwałe rozwiązania konstrukcyjne.

Pracując nad racjonalnym korzystaniem z surowców i materiałów, oszczędnością energii czy też zużycia wody ograniczamy ujemny wpływ na środowisko, a jednocześnie zapewniamy wysoką jakość i komfort użytkowania. 

Posiadamy obiekty referencyjne w Polsce, Norwegii, Szkocji, Niemczech, Francji i Portugalii. Rzetelnie i terminowo wykonujemy powierzone nam prace. Podchodząc do każdego zlecenia indywidualnie od momentu projektowania aż po odbiór końcowy dbamy zarówno o solidność prefabrykowanych konstrukcji jak i estetykę prac wykończeniowych.


Standard ZEBE:  ZDROWY,
ENERGETYCZNY, BEZPIECZNY, EKONOMICZNY.

Pracując nad racjonalnym korzystaniem z surowców i materiałów, oszczędnością energii czy też zużycia wody ograniczamy ujemny wpływ na środowisko, a jednocześnie zapewniamy wysoką jakość i komfort użytkowania.

W oparciu o założenia poprawy współczynnika oporu cieplnego przy jednoczesnym uzyskaniu dodatniego bilansu energetycznego propagujemy ideę budownictwa zeroemisyjnego. Proponowane standardy zakładają dostarczenie klientom częściowych systemów lub obiektów bezpiecznych dla zdrowia i środowiska, o niskich kosztach utrzymania, przy zachowaniu umiarkowanych początkowych nakładów inwestycji.

więcej informacji: ...


ZDROWY:

 • wznoszenie konstrukcji z naturalnych materiałów przyjaznych człowiekowi, nadających się ponownego wykorzystania, które wytworzono bez niszczenia środowiska i przy znaczącym ograniczeniu emisji CO2,
 • naturalna wentylacja, dobre wygłuszenie, oświetlenie naturalnym światłem lub światłem zbliżonym do naturalnego
 • zmierzanie ku stworzeniu mikroklimatu wewnątrz pomieszczeń.

ENERGETYCZNY:

 • wysoka izolacyjność,
 • wprowadzenie pasywnych przegród likwidujących straty ciepła,
 • wytwarzana w budynku energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii,
 • przewyższa poziom zapotrzebowania budynku,
 • jest neutralna dla środowiska.

BEZPIECZNY:

 • budynek pozostaje neutralny dla środowiska i użytkowników,
 • komfortowy w użytkowaniu,
 • posiada systemy ochrony, monitoringu, a także wczesnego ostrzegania,
 • jest zabezpieczony przeciwogniowo,
 • inteligentnie zarządzany.

EKONOMICZNY:

 • zastosowane rozwiązania i materiały pozwalają na ograniczanie kosztu użytkowania budynku,
 • zmniejszenie kosztów ubezpieczenia, czy ewentualnego kredytu,
 • stwarzają możliwość pozyskania dochodu z nadprodukcji energii  poprzez sprzedaż prosumencką do sieci energetycznej,
 • koszt wytworzenia nie odbiega od średnio-rynkowych cen budowy obiektów.

Wdrażamy wyniki prac naukowo-badawczych i gromadzonej myśli technologicznej w standardach ZEBE poprzez: realizacje inwestycji budowlanych, sprzedaż licencji i praw do rozwiązań (ich całości lub ich części) w standardzie ZEBE, prowadzenie szkoleń, sprzedaż urządzeń, materiałów budowlanych, elementów budowlanych związanych z systemami ZEBE, prowadzenie szkoleń i instruktarzy, prowadzenie analiz i oceny stanu obiektów budowlanych, konsultacje wdrożeniowe, inne prace, mające na celu efektywne wykorzystanie zgromadzonego potencjału. Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu i stałej współpracy nad standardami ZEBE.

BUDYNEK PASYWNY według Polskiego Instytutu Budownictwa Pasywnego:

 • Zwarta bryła budynku i bardzo dobra termoizolacja - wszystkie elementy zewnętrznych przegród budynku są izolowane termicznie w takim stopniu, aby współczynnik U całej bryły budynku ze wszystkimi przegrodami zewnętrznymi nie przekraczał wartości 0,15 W/(m2K).
 • Południowa orientacja i uwzględnienie problematyki zacieniania - pasywne wykorzystanie energii słonecznej jest znaczącym czynnikiem przy projektowaniu budynku pasywnego – wykorzystuje się do tego Pakiet do Projektowania Budynków Pasywnych PHPP.
 • Energooszczędne – certyfikowane pasywne okna (oszklenie i ramy okienne) - okna (oszklenie i ramy) muszą mieć współczynniki U poniżej 0,80 W/(m2K), przy czym współczynniki G okien muszą wynosić około 50%.
 • Szczelność powietrzna przegród zewnętrznych budynku (powłoki) - Infiltracja powietrza przez nieszczelności połączeń przegród zewnętrznych musi być mniejszy od 0,6 h-1 objętości całego budynku na godzinę i certyfikowana przez Blower Door Test.
 • Pasywne podgrzewanie wstępne powietrza świeżego (zewnętrznego) - świeże powietrze zewnętrzne może być doprowadzane do budynku przez GWC rurowe, w których dochodzi do wymiany ciepła z gruntem. Powoduje to wstępne podgrzanie powietrza świeżego do temperatury powyżej 5°C, nawet w trakcie zimnych dni sezonu zimowego.
 • Efektywny odzysk ciepła z powietrza usuwanego przy wykorzystaniu wymiennika ciepła powietrze-powietrze - większość ciepła obecnego w powietrzu usuwanym jest przekazywana do napływającego powietrza świeżego (sprawność odzysku ciepła powyżej 80%).
 • Zaopatrzenie w ciepłą wodę użytkową wykorzystujące odnawialne źródła energii - energię do przygotowania ciepłej wody użytkowej dostarczają kolektory słoneczne lub pompy ciepła.
 • Energooszczędny sprzęt gospodarstwa domowego - w domu pasywnym nieodzowne są urządzenia o niskim zużyciu energii (lodówki, kuchenki, zamrażarki, lampy, pralki, suszarki itd).
W czym możemy pomóc?